Ανάλυση του προβλήματος και ενδονοσοκομειακή διαχείριση

Καμία διαχείριση ιατρικών αποβλήτων

Σήμερα πολλά νοσοκομεία αποστέλλουν τα ιατρικά τους απόβλητα μέσω των απορριμματοφόρων των ΟΤΑ σε οργανωμένους και μη χώρους ταφής απορριμμάτων με αποτέλεσμα να τίθενται σε κίνδυνο οι εργαζόμενοι στην αποκομιδή των απορριμμάτων, καθώς και όποιοι έρχονται σε άμεση ή έμμεση (μέσω οικόσιτων ζώων) επαφή με αυτά.

Ο κίνδυνος από την ανεξέλεγκτη διάθεση ιατρικών αποβλήτων είναι ορατός, όταν αναλογιστεί κανείς ότι σε κάδους απορριμμάτων γύρω από τα νοσοκομεία ενδέχεται να βρίσκονται απόβλητα που περιέχουν λοιμογόνους παράγοντες, όπως είναι η ηπατίτιδα και ο ιός του AIDS.

Ο κίνδυνος μόλυνσης υπάρχει και στους χώρους ταφής των απορριμμάτων καθώς σκύλοι, γάτες, γλάροι και άλλα ζώα για τα οποία οι ΧΥΤΑ αποτελούν χώρους εύρεσης τροφής, μεταφέρουν και σκορπίζουν απόβλητα.


Μη ορθή διαχείριση ιατρικών αποβλήτων

Κάποια νοσοκομεία λειτουργούν ακόμα κλιβάνους αποτέφρωσης που δεν διαθέτουν αντιρρυπαντική τεχνολογία (αντίκεινται στην οδηγία 76/2000 για την αποτέφρωση των αποβλήτων) με συνέπεια να εκλύονται αέριοι ρύποι και βαρέα μέταλλα που ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα.

Άλλα νοσοκομεία εφαρμόζουν αποστείρωση στο χώρο του νοσοκομείου με κινητές μονάδες και αποστέλλουν τα αποστειρωμένα απόβλητα μέσω των απορριμματοφόρων των ΟΤΑ στους χώρους τελικής ταφής τους. Σύμφωνα με την Η.Π. 37591/2031 τα αποστειρωμένα απόβλητα πρέπει να μεταφέρονται μόνο με ειδικό όχημα στο χώρο τελικής διάθεσης, ούτως ώστε ο διαχειριστής του ΧΥΤΑ να έχει τη δυνατότητα να ελέγχει εάν τα ιατρικά απόβλητα έχουν αποστειρωθεί επιτυχώς.


Ενδονοσοκομειακή διαχείριση

Η σωστή διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων εντός του νοσοκομείου αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα για την αποφυγή μολύνσεων από ιατρικά απόβλητα και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Παρακάτω παραθέτουμε σχετικά αρχεία σε μορφή Word, με σχέδια εκπόνησης εσωτερικού κανονισμού διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων (πηγή: 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας).

Copyright © 2007 Aποστείρωση Α.Ε. | Κέντρο Αποστείρωσης Ιατρικών Αποβλήτων - Β’ Βιομηχανική Περιοχή Βόλου
Τηλ: 24250 22722 και 24250 22922, Φαξ: 24250 22727 | E-mail: info@sterilization.gr | Όροι χρήσης | Sitemap
XHTML | CSS