Η διαδικασία συλλογής και μεταφοράς

Τα ιατρικά απόβλητα θα έρχονται στη μονάδα με ειδικά φορτηγά – ψυγεία σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Η.Π. 37591/2031 (ΦΕΚ 1419/Β/01.11.2003), και του ADR (Ευρωπαϊκή Συμφωνία για την Ασφάλεια στις Διεθνείς Οδικές Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων).

Ειδικό φορτηγό – ψυγείο

Τα ιατρικά απόβλητα προς αποστείρωση τοποθετούνται σε πιστοποιημένα κατά UN χαρτοκιβώτια κίτρινου χρώματος 40 ή 60 λίτρων τα οποία διαθέτουν εσωτερική πλαστική σακούλα.

Εσωτερικό φορτηγού – ψυγείου

Τα απόβλητα τοποθετούνται εντός της σακούλας του χαρτοκιβωτίου και η σακούλα κλείνει με κλιπ. Το χαρτοκιβώτιο φέρει το διεθνές σήμα βιολογικού κινδύνου και αναγράφει «Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα». Ειδικότερα για τα αιχμηρά αντικείμενα χρησιμοποιείται άκαμπτη ανθεκτική συσκευασία μίας χρήσεως. Τα αιχμηρά αντικείμενα αφού τοποθετηθούν στην άκαμπτη συσκευασία τοποθετούνται εντός της εσωτερικής σακούλας του χαρτοκιβωτίου.

Copyright © 2007 Aποστείρωση Α.Ε. | Κέντρο Αποστείρωσης Ιατρικών Αποβλήτων - Β’ Βιομηχανική Περιοχή Βόλου
Τηλ: 24250 22722 και 24250 22922, Φαξ: 24250 22727 | E-mail: info@sterilization.gr | Όροι χρήσης | Sitemap
XHTML | CSS